Haberler Manşet Merak

Tarihte yer edinmiş kişilerin sözleriyle Türk milleti.

Şair, general, filozof, iktisatçı... Bir çok tarihsel figür Türklerin çeşitli özelliklerini kendilerine has biçimde dile getirmiş.

İskoç Şair Lord Byron

Tarihsel Karakterlerin Türkler Hakkında Söylediği 21 Enteresan Söz

Kılıcı insafsız bir beceriyle kullanan Türk’ün eli, yendiği insanların yarasını sarmakta da ustadır.

Çek Bilim Adamı Jan Amos Comenius

Tarihsel Karakterlerin Türkler Hakkında Söylediği 21 Enteresan Söz

Türkler kahramandırlar, dostlarına zarar vermezler. Yüce Türk milleti tuttuğu eli bırakmaz, sözünden dönmez, iyi ve kötü günlerde dostundan ayrılmaz. Böyle bir ulusla el ele vermek yeryüzünde her zorluğu yenmek için sonsuz bir güç ve yetenek kazanmak demektir.

Fransız Bilgin Gelland

Tarihsel Karakterlerin Türkler Hakkında Söylediği 21 Enteresan Söz

Türkçeyi öğrenmek benim için büyük bir mutluluk oldu. Çünkü Türk’ü anlamak için kendisiyle mutlaka tercümansız konuşmalıdır. Tercüman, ışığı örten zevksiz bir perde oluyor.

Alman General Helmuth Karl Bernhard von Moltke

Tarihsel Karakterlerin Türkler Hakkında Söylediği 21 Enteresan Söz

Silahlı milletin en canlı örneği Türklerdir. Bu diyar köylüsünün orak, katibinin kalem ve hatta kadınlarının etek tutuşunda silaha sarılmış bir pençe kıvraklığı vardır. Türk ata biner gibi oturur, keşfe yollanan asker gibi uyanık yürür. 

Montecucco

Tarihsel Karakterlerin Türkler Hakkında Söylediği 21 Enteresan Söz

Türkler ölmeyi biliyorlar, hem de iyi biliyorlar. Ben de ölmeyi bilen bir milletin yenilmeyeceğini bilecek kadar tecrübeliyim. Burada hiç yoktan ordular kurmak ve bu orduları ölüme sürüklemek mümkün. Bu imkanlardan bol bol faydalanıyorum. Fakat, meydana getirdiğim orduları sendeleten bir engel var: Türklerin yaşayan hatıraları! Üç-dört yüzyıl önce her kudreti ve her milleti yenen Türkler, şimdi de silinmez hatıralarıyla her teşebbüsü sendeletiyorlar. Hemen her yürekte bu korkuyu seziyorum. Demek ki yalnız Türkleri değil, onların tarihini de yenmek lazım. Bu durumda ben, Türklerin düzinelerle milleti idare etmelerindeki sırrı da anlıyorum. Onlar milletleri bir kere yeniyor fakat kazandıkları zaferleri ruhlara ve nesillere nakşedebiliyorlar.

Fransız Tarihçi Albert Sorel

Tarihsel Karakterlerin Türkler Hakkında Söylediği 21 Enteresan Söz

Dünyada iki bilinmeyen vardır; biri Kutuplar, diğeri Türkler…

Yazar Pierre Loti

Tarihsel Karakterlerin Türkler Hakkında Söylediği 21 Enteresan Söz

Türk’ü anlamamak için tarihe göz yummak gerekir. Haksız saldırılar ve adi iftiralar önünde Türk’ün vakur kalışı, kuşku yok ki körlerin gerçeği, eşyayı anlamadıklarını düşündüklerinden ve körlere acıdıklarındandır. Bu soylu davranış o adi iftiralara ne açık bir cevap oluyor. 

Mark Sykes

Tarihsel Karakterlerin Türkler Hakkında Söylediği 21 Enteresan Söz

Eğer kendilerini tanımış olsaydınız, Türklere hayran olurdunuz.

Napoléon Bonaparte

Tarihsel Karakterlerin Türkler Hakkında Söylediği 21 Enteresan Söz

İnsanları yücelten iki büyük meziyet vardır: Erkeğin cesur kadının namuslu olması. Bu iki meziyetin yanında hem erkeği, hem kadını şereflendiren bir meziyet vardır. İcabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar vatanına bağlı olmak. İşte Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip kahramanlardır. Bundan dolayıdır ki Türkler öldürülebilir, lakin mağlup edilemezler. 

Alman İktisatçı Fritz Neumark

Tarihsel Karakterlerin Türkler Hakkında Söylediği 21 Enteresan Söz

Türkler pek farkında değil ama Avrupalılar şu gerçeğin farkındadır. Tarihten Türkler çıkarılırsa ortada tarih diye bir şey kalmaz. 

Torquato Tasso

Tarihsel Karakterlerin Türkler Hakkında Söylediği 21 Enteresan Söz

Türklerden bahsediyorum. Düşmanına saldırırken amansız bir kasırgaya, korkunç bir denize ve insafsız bir yıldırıma benzeyen Türk; dost yanında ve silahsız düşman karşısında bir seher yelidir, berrak bir göldür. Gönül açan bu yeli yıldırma, göz kamaştıran bu gölü coşkun bir denize çevirmek tabiatı da inciten bir gaflet olur.

Fransız Şair Alphonse de Lamartine

Tarihsel Karakterlerin Türkler Hakkında Söylediği 21 Enteresan Söz

Irk ve millet olarak Türkler, bence geniş imparatorluklar içinde yaşayan kavimlerin en asili ve başta gelendir. Dini, sosyal ve örfi faziletleri,tarafsız kimseler için birer takdir ve hayranlık kaynağıdır.

İsveç Kralı XII. Karl

Tarihsel Karakterlerin Türkler Hakkında Söylediği 21 Enteresan Söz

Poltava’da esir oluyordum. Bu benim için bir ölümdü, kurtuldum. Buğ nehri önünde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi; önümde su, ardımda düşman, tepemde cehennemler püsküren güneş… Su beni boğmak, düşman beni parçalamak, güneş beni eritmek istiyordu; yine kurtuldum. Fakat bugün esirim, Türklerin esiriyim. Demirin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar bana yaptılar, esir ettiler. Yalnız ayağımda zincir yok, zindanda da değilim; istediğimi yapıyorum. Fakat bu defa da şefkatin, asaletin, nezaketin esiriyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar. Bu kadar alicenap, bu kadar asil, bu kadar nazik bir milletin arasında hür bir esir olarak yaşamak, bilsen ne kadar tatlı. – Demirbaş Şarl

Arap Tarihçi İbn-i Hassul

Tarihsel Karakterlerin Türkler Hakkında Söylediği 21 Enteresan Söz

Seceat ve cesaret bakımından Türklerden üstün; büyük hedeflere ulaşmak bakımından da onlardan dirayetli hiçbir kavim yoktur. Cenab-ı Hak onları aslan sıfatında yaratmıştır.

İngiliz Komutan Charles V. F. Townshend

Tarihsel Karakterlerin Türkler Hakkında Söylediği 21 Enteresan Söz

Savaşın zevkini almak isteyen herkes Türklerle savaşmalıdır.

Lady Mary Wortley Montagu

Tarihsel Karakterlerin Türkler Hakkında Söylediği 21 Enteresan Söz

Türk kadınlarının en büyük süsü Türk oluşlarıdır. Onlar süslenmek için elmas veya zümrüt takınmıyorlar, belki üzerilerinde taşıdıkları o taşları süslemiş ve kıymetlendirmiş oluyorlar. Çünkü her Türk kadını canlı bir inci ve paha biçilmez bir pırlantadır. 

Ressam Alexandre-Gabriel Decamps

Tarihsel Karakterlerin Türkler Hakkında Söylediği 21 Enteresan Söz

Türk’ün güzel yüzünü, kuvvetli endamını pırıltılı kostümünü, zarif tavırlarını, kibar gülüşünü, aslanca kükreyişini fırçayla göstermek mümkündür. Fakat pek güç olan, Türk’ün özünü göstermektir. Bu öz, ayışığı gibi görülür fakat gösterilemez.

Genç William Pitt

Tarihsel Karakterlerin Türkler Hakkında Söylediği 21 Enteresan Söz

Türklerin biricik sevdikleri şey hak ve hakikattir. Ve hiçbir haksızlık yapmadıkları halde haksızlığa uğramışlardır.

Kayzerling

Tarihsel Karakterlerin Türkler Hakkında Söylediği 21 Enteresan Söz

Türkler muhakkak ki Avrupa tarihinin ve yakın Asya tarihinin bildiği en halis efendi millettir. – 

Baron Büsbek

Tarihsel Karakterlerin Türkler Hakkında Söylediği 21 Enteresan Söz

Türk toplumunda kişisel nitelik ve değer dışında hiçbir şeye önem verilmez.

General Hamilton

Tarihsel Karakterlerin Türkler Hakkında Söylediği 21 Enteresan Söz

Dünyada, Türklerden başka hiçbir ordu bu kadar süre ayakta duramaz. 

Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker yoktur.

Yorumlar